DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE CZECH REPUBLIC

Procurement Conditions

All of Deutsche Telekom's procurement processes are based on our General Terms and Conditions for Purchasing – Part A. These terms are completed or replaced by country specific General Terms and Conditions for Purchasing – Part B.

Všechny nákupní procesy ve skupině Deutsche Telekom jsou založeny na Všeobecných obchodních podmínkách pro nákup – Část A. Tyto podmínky jsou doplněny či nahrazeny místně specifickými Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup – Část B.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup skupinou Deutsche Telekom – Část A (Česky) (pdf, 142.5kB)

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup skupinou Deutsche Telekom – Část B / General Terms and Conditions for Purchasing by the Deutsche Telekom Group – Part B (Česky/English) (pdf, 98.9kB)

General Terms and Conditions for Purchasing by the Deutsche Telekom Group – Part A (English) (pdf, 103.4kB)